Coaching

Volgens mij is het belangrijkste doel van coaching het vergroten van zelfinzicht en verantwoordelijkheid. Wat wil je? Wat kun je? En als je dat weet, hoe handel je daarnaar? Met als resultaat gedragsverandering. Zo krijg je meer controle over je leven. Je mogelijkheden en niet je beperkingen staan daarbij centraal. Ik vertel je niet wat je moet doen, omdat je zelf zult ontdekken wat het beste bij jou past. Verzelfstandiging, daar draait het om.

Blijvende gedragsverandering bereik je alleen via het hoofd en het hart: je ziet het, je voelt het en dan pas doe je het. Denk maar aan een driehoek. Op de ene hoek staat gedrag, op de andere gedachte en op de laatste staat gevoel. Als je die driehoek wilt kantelen, zul je zelf ten minste twee hoeken in beweging moeten brengen.

Iemand stelde mij ooit de vraag: “waarom eet en drink ik mezelf eigenlijk naar de klote?” Goede vraag, waarop alleen hij het antwoord wist. Uiteindelijk zag hij het, voelde hij het en veranderde zijn leefstijl.