Leefstijl

Moderne ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk etc. vinden vaak mede hun oorzaak in leefstijl. Maar wat is dat nou eigenlijk? Leefstijl is alles wat je doet en laat op het gebied van gezondheid en welzijn. Een breed gebied dus waarbij thema’s als voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning in samenhang benaderd worden. Als leefstijlcoach help ik je bewust te worden van je leefstijl, andere keuzes te maken en in actie te komen. Ik gids, maar jij neemt de regie.
Coaching op het gebied van leefstijl kun je op verschillende manieren ontvangen.

CooL
Zo kun je deelnemen aan het leefstijlprogramma CooL dat vanaf 2019 in de basisverzekering zit en géén gevolgen heeft voor je eigen bijdrage
of risico.
De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) CooL is een leefstijlprogramma voor mensen met overgewicht of ernstig overgewicht en een matig verhoogd risico op diabetes en/of hart- en vaatziekten, die graag willen werken aan een gezondere leefstijl. De GLI bestaat uit een 8 maanden durend basisprogramma met 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken. Daarna start het onderhoudsprogramma van 16 maanden met eveneens 8 groepsworkshop en 4 gesprekken. Deelnemers worden dus twee jaar lang begeleid. Uit onderzoek is gebleken dat, voor een langdurige gedragsverandering, die periode nodig is. Vastzittende patronen en gedachten ombuigen, heeft tijd nodig.
Tijdens de workshops staat iedere keer een ander thema op het gebied van leefstijl centraal. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen met anderen. De CooL-groep bestaat uit 8-12 personen. Natuurlijk komen leefstijlonderwerpen voeding, beweging en gedragsverandering aan bod, maar ook thema’s als slapen, ontspanning en zingeving worden behandeld.
Om deel te nemen heb je een verwijzing hebt van je huisarts of POH nodig (ik sta geregistreerd in o.a. Zorgdomein). Deelname is niet vrijblijvend, omdat motivatie een belangrijk criterium is.

Individueel
Ook individuele coaching, zowel op het gebied van leefstijl als ieder ander terrein, is mogelijk. Zie daarvoor bij Individu.

Zakelijk
Voor organisaties, instellingen en bedrijven heeft De Stap een op maat gemaakt programma op het gebied van vitaliteit en leefstijl ontwikkeld. De wetenschappelijk onderbouwde leefstijlinterventie CooL, vormt de basis van het traject.
De Stap biedt vele mogelijkheden, variërend van een twee uur durende lezing, tot een workshop, tot een volledig traject van een klein jaar. Dat laatste programma bestaat uit zowel groepsbijeenkomsten, met workshops waarin verschillende leefstijlthema’s worden behandeld, als individuele begeleiding door middel van coachgesprekken. Met onze laagdrempelige benadering richten wij ons voornamelijk op mensen die vitaliteit niet als vanzelfsprekend ervaren.
Wij gaan voor langdurige gedragsverandering en niet voor snelle winst. Bij ons geen fittesten, een jaar gratis naar de sportschool of yogales. Wel een uitgebreid netwerk van aanbieders op het gebied van beweging en buurtsportcoaches die deelnemers in contact kunnen brengen met het voor hen juiste beweegaanbod.
Tarief zakelijk
Offerte op aanvraag. Informeer geheel vrijblijvend en mail naar frank@destap.org of
bel 06-50476906.

Meedoen-regeling
De gemeente Nijmegen stelt ieder jaar via de Meedoen-regeling 150 euro ter beschikking voor mensen met een laag inkomen. Daarvoor krijg je bij De Stap drie gesprekken van een uur. Kijk op de site Gemeente Nijmegen voor meer informatie.

Wandelen
Je kunt iedere donderdagochtend gratis meelopen met mijn wandelgroep Wandelen op Donderdag. Vanaf Gezondheidscentrum Danielsplein vertrekken we vanaf 11:00 uur voor een wandeling van een klein uur door Nijmegen-West. Iedereen kan meedoen.
Na de wandeling gaan we, voor ieder die dat wil, soepie doen bij Quick 1888 aan de Dennenstraat.

Klacht
Als zorgaanbieder ben ik verplicht je de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Mochten we er samen niet uitkomen en de onvrede blijft bestaan, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

KvK: 74476688
BLCN: L0131
KABIZ: 18104763284
LVSC: 14989
Klachtenportaal: 12016
AGB code onderneming: 90066143
AGB code zorgverlener: 90105687

Logo Avleg