Groep

Binnen de meeste organisaties wordt heel wat vergaderd, overlegd, gebrainstormd, en in werkgroepjes mooie plannen bedacht. Maar hoe dikwijls gebeurt het niet, dat na afloop zowel de deelnemers als de leidinggevenden zich afvragen wat het nu eigenlijk opgeleverd heeft.

Om de opbrengst van een bijeenkomst te verhogen, kun je gebruik maken van een facilitator die bij een bepaald vraagstuk een groep begeleidt. Als begeleider heb ik namelijk geen belang, hoef ik geen kennis te hebben van inhoud, en kan ik neutraal het proces begeleiden.
Een groep bij elkaar is bijzonder krachtig. De deelnemers en de organisatie zelf zijn de expert, daar ligt de kennis en dus ook een oplossing. Alleen moet het nog gehoord kunnen worden. Als facilitator zorg ik ervoor dat in een groep de diverse perspectieven naar boven komen, ze gedeeld en gehoord worden, en men vervolgens met elkaar tot een antwoord komt.

Een dergelijke bijeenkomst vraagt een zorgvuldige en uitgebreide voorbereiding, waarbij een afvaardiging van de groep, samen met de opdrachtgever, meedenkt in het ontwerp van de bijeenkomst. De bijeenkomst zelf is interactief middels verschillende werkvormen.
Gedurende de dag zelf worden de tussenresultaten visueel zichtbaar gemaakt en opgehangen. Aan het eind van de dag worden er vervolgacties benoemd, gekoppeld aan eigenaren. Nadien volgt er een fotoverslag.

Tarief: offerte op aanvraag
Informeer geheel vrijblijvend en mail naar 
lennie@destap.org of bel 06-28826970